Sztuka w (u)życiu / Art in use

souvenirs from Poland

Zofia Mróz

Profesjonalny grafik i ilustratorka.

Zofia zapewniła mnie kiedyś, że ma porządek, bo jest straszną bałaganiarą. Nigdy nie wiem czego się po niej spodziewać, a próba zaszufladkowania jej w jakiejś kategorii ludzi kończy się niepowodzeniem.  Introwertyczna ekstrawertyczka, tak wycofana, że aż przebojowa, staroświecka awangarda. Jeden fakt nie budzi wątpliwości. Do pracy podchodzi bardzo poważnie, metodycznie, a klient po zakończonej pracy może otrzeć pot z czoła       i z satysfakcją stwierdzić, że właśnie ma przed sobą kawał dobrej roboty. Zofia po latach spędzonych w Agencjach Reklamowych, aktualnie skupiła się na swoim rozwoju jako ilustratorki. Jej prace cechuje autentyczność
i przemyślana konstrukcja.

W roku 2013 została laureatką prestiżowego konkursu na komiks organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Autorska strona Zofii >>

Graphic designer and  illustrator.

Zofia assured me once that she has order because she is a very messy person. I never know what to expect from her and any attempt to pigeonhole her personality in any category of people is ending with a failure. Introvert  and extrovert at the same time, withdrawn but also paradoxically feisty, old – fashioned and avant -
- garde... One fact is beyond doubt. She is very serious about her work. A customer after receiving a finished assignment can wipe sweat off his forehead and announce with satisfaction that he has got a good piece of work.
After years spent in advertising agencies, Zofia currently devoted herself to her own development as an illustrator. Her work is very authentic and well considered. In 2013 she won the prestigious competition for the comic book organized by the Museum of the Warsaw Uprising.

 

Please visit Zofia's website >>

 ZREALIZOWANE PROJEKTY >> KUPISZ TU >> 

 

   Magnes - Old Polish Car - Duży Fiat                   Magnes - Old Polish Car - Polonez

 

  Magnes - Old Polish Car - Syrena                       Magnes - Old Polish Car - Maluch